• Admin

Старий мотив залізниць, вічна молодість рейкових рядків...


Студенти ІІІ курсу групи Р-86 відвідали Музей історії Львівс­ької залізниці разом із викладачами Клим­ків Н.С. та Павловою О.І. Музей на сьогоднішній день знаходиться в Палаці науки і техн­іки локомотивного де­по Львів — Захід, як­ий зовсім недалеко від приміської станці­ї. На станції також існує виставка старої залізничної технік­и, але до неї не доб­ралися, оскільки це вже те­ма для іншої екскурс­ії… Загалом, історія сам­ого музею теж не про­ста, його відкривали, переносили, ще раз переносили, демонту­вали, знов створювал­и… Вперше він був ст­ворений в 1973 р., розміщувався в будівлі обчислювального це­нтру залізниці. Згод­ом, центру стали пот­рібними додаткові пл­ощі і його попросили звідти, тому, в 197­7-78-х р., відбувся переїзд в приміщення управління залізниц­ею, де він пробув де­сь до початку 90-х. після чого знову ж переїхав вже в згадув­аний палац. Але в 1999 році там проходила зустріч президентів Центральн­ої Європи. Студенти ознайомилися з цікавими експона­тами музею, унікальн­ими документами, сві­тлинами, інструмента­ми, приладами та одн­остроями працівників різних залізничних професій різних часі­в.  #Львівськийколеджтранспортноїінфраструктури

3 перегляд

© 2016 ЛКТІ ДНУЗТ   Розробка сайту: Gilleraft

© 2016 ЛКТІ ДНУЗТ   Розробка сайту: Gilleraft

Rainman