top of page

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

ВРІ

ВЕНГЕР

Роман Іванович 

Заступник директора 

з навчальної роботи

ЖИТТЯ КОЛЕДЖУ

Нормативні документи

Освітньо-професійна програма "Бухгалтеський облік"
Ліцензії та сертифікати
Освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на залізничному транспорті"
Освітньо-професійна програма "Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу"
Освітньо-професійна програма "Технічне обслуговування і ремонт пристроїв  електропостачання залізниці"
Освітньо-професійна програма "Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті"
Положення
bottom of page