top of page
%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%

ЗАГАЛЮК 
Ярослав Ізидорович

Завідувач відділенням

«Облік і оподаткування»

%D0%9E%D1%96%D0%9E_edited.png

Відділення здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів

за спеціальністю:

Облік і оподаткування

за денною та заочною

формами навчання

Облік і оподаткування

Упродовж понад 20-ти років професійний викладацький склад спеціальності «Облік і оподаткування» Львівського коледжу транспортної інфраструктури, яка була заснована у 1995 році, здійснює підготовку висококваліфікованих працівників у сфері бухгалтерського та фінансового обліку.

Випускники спеціальності здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» та можуть працювати на таких посадах:

• Бухгалтер

• Касир-експерт

• Інспектор

• Ревізор

• Фінансовий менеджер

• Фінансовий аналітик

• Технік з планування

• Контролер

• Економіст

• Аналітик

• Статист

• Співробітник банку

• Працівник фіскальної служби

• Обліковий фахівець страхової компанії

• Консультант на підприємствах приватної

  та державної форм власності

• Фахівець державних фондів соціального

  страхування та пенсійного фонду 

• Фахівець державного  казначейства 

• Фахівець державної фінансової інспекції 

• Фахівець органів місцевого самоврядування

• Інспектор державної фіскальної служби

2.jpg

Процес навчання проходить в спеціально обладнаних лекційних і мультимедійних аудиторіях.

Практичні заняття з багатьох предметів проводяться в комп’ютерних класах, де студенти набувають навиків роботи з комп'ютерною технікою, використовуючи спеціалізовані бухгалтерські програми, зокрема “1С: Бухгалтерія”. 

1.jpg

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

• Бухгалтерський облік;

• Фінансовий облік;

• Бухгалтерський облік на залізничному транспорті;

• Економіка та фінанси підприємства;

• Облік і звітність у бюджетних установах;

• Інформаційні системи і технології в обліку;

• Фінанси;

• Гроші та кредит; 

• Регіональна економіка; 

• Економічний аналіз; 

• Контроль і ревізія; 

• Податкова система; 

• Казначейська справа; 

• Статистика.

Викладачі спеціальності ставлять за мету навчити студентів застосовувати раціональну форму ведення бухгалтерського обліку з урахуванням специфіки діяльності підприємства; обирати систему оподаткування залежно від обсягів діяльності; аналізувати напрямки інвестицій; складати бізнес-плани, бюджети та ін. Випускники можуть працювати в бухгалтерії, економічних відділах, відділах праці і заробітної плати на підприємствах залізничного транспорту, підприємствах та об’єднаннях різних форм власності, аудиторських фірмах та бюджетних установах.

bottom of page