top of page

Спеціальності

Назва спеціальності
Освітньо-професійна програма
Відділення яке веде підготовку спеціальності
Ліцензійний обсяг спеціальності
Чи акредитована спеціальність
Термін навчання на денній формі навчання (БСО))
Термін навчання на денній формі навчання (ПЗСО))
Термін навчання на заочній формі навчання (Нормативний термін)
Термін навчання на заочній формі навчання (скорочений термін)
Кількість здобувачів освіти (Денна форма навчання)
Кількість здобувачів освіти (Заочна форма навчання)
071 Облік і оподаткування
Бухгалтеський облік
100
+
2 роки 10 місяців
1 роки 10 місяців
2 роки 2 місяців
1 роки 10 місяців
151 Автоматика та компютерно-інтегровані технології
Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті
150
Так
3 роки 10 місяців
2 роки 10 місяців
2 роки 8 місяців
2 роки 2 місяців
273 Залізничний транспорт
Технічне обслуговування та ремонт пристроїв електропостачання залізниць
50
Так
3 роки 10 місяців
2 роки 10 місяців
2 роки 8 місяців
2 роки 2 місяців
273 Залізничний транспорт
Технічне обслуговування, ремонт та експлуатація тягового рухомого складу
180
Так
3 роки 10 місяців
2 роки 10 місяців
2 роки 8 місяців
2 роки 2 місяців
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
240
Так
3 роки 10 місяців
2 роки 10 місяців
2 роки 8 місяців
2 роки 2 місяців
bottom of page