top of page

Практичний досвід


23 березня 2017 року відбулася Підсумкова конференція з виробничої практики. Практика студентів сьогодні є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації. Розпочав конференцію заступник директора коледжу з практичного навчання Лаба І.І., який підкреслила важливість практичного навчання у підготовці кваліфікованих фахівців та наголосив на перспективах майбутнього працевлаштування за результатами виробничої практики. Всі студенти успішно виконали програму практики, підготували і захистили матеріали практики. Досвід, здобутий студентами під час проходження виробничої практики, дозволить у майбутньому ефективно працювати в закладах культури та освіти як області, так і за її межами.А для декого – виробнича практика стає майбутнім місцем працевлаштування. То ж нехай проходження практики стане стартом для багатьох випускників, додавши бажання їм та прагнення вдосконалювати свої знання протягом всієї трудової діяльності.

6 переглядів
bottom of page