top of page

Циклова комісія «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

Випускаюча циклова комісія Організація перевезень і управління на залізничному транспорті забезпечує підготовку фахової складової спеціальності "Транспортні технології". Викладачі циклової комісії забезпечують провесійне проведення занять, консультування курсового та дипломного проектування, а також організацію якісно-професійної практичної підготовки. 

Голова циклової комісії
викладач-методист
Стахів Ліна Володимирівна

Члени циклової комісії:

 

Гревцов Сергій Веніамінович

Сліпецька Галина Михайлівна

Саксон Алла Констянтинівна

Лаушник Світлана Василівна

Санницький Назар Мирославович

Гнатюк Тетяна Анатолівна

Кілович Мар'яна Михайлівна

Марчишин Галина Михайліна

Загалюк Наталя Миколаївна

Попович Наталя Володимирівна 

Гадупяк Марія Володимирівна 

Гримак Юрій Романович

Ткач Оксана Ігорівна

Гревцова Лілія Сергіївна

Предмети:

1. Основи охорони праці

2. Залізничні станції та вузли

3. Системи регулювання рухом на залізничному транспорті

4. Організація руху поїздів

5. Організація вантажної і комерційної роботи

6. Технічна експлуатація залізниць і безпека руху

7. Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті

8. Організація пасажирських перевезень

9. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту

10. Економіка, організація  і планування виробництва

11. Основи управлінської діяльності

12. Лабораторний практикум з керування рухом

13. Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт

bottom of page