Навчальний процес у Коледжі  – це система науково обґрунтованих організаційних, методичних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відповідно до державних стандартів освіти. Організація навчального процесу здійснюється  цикловими комісіями відповідного профілю, зокрема:

© 2016 ЛКТІ ДНУЗТ   Розробка сайту: Gilleraft

© 2016 ЛКТІ ДНУЗТ   Розробка сайту: Gilleraft

Rainman