top of page

Навчальний процес у Коледжі  – це система науково обґрунтованих організаційних, методичних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти за  освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст відповідно до державних стандартів освіти. Організація навчального процесу здійснюється  цикловими комісіями відповідного профілю, зокрема:

Соціально-економічних дисциплін
Гуманітарних дисциплін
Фізико-математичних та природничих дисциплін
Організація перевезень і управління на залізничному транспорті
Ремонт та експлуатація локомотивів
Обслуговування і ремонт АСК рухом та електропостачання залізниць
Інформаційно-комп’ютерних технологій, обліку та оподаткування
Загальнотехнічних, електротехнічних дисциплін та фізичного виховання
bottom of page