top of page

Циклова комісія

«Організація перевезень і управління на залізничному транспорті»

Випускаюча циклова комісія Організація перевезень і управління на залізничному транспорті забезпечує підготовку фахової складової спеціальності "Транспортні технології". Викладачі циклової комісії забезпечують провесійне проведення занять, консультування курсового та дипломного проектування, а також організацію якісно-професійної практичної підготовки. 

DSCN1868_edited.jpg
Санницький.jpg

Санницький
Назар Мирославович

Голова циклової комісії

Викладач вищої категорії
кандидат технічних наук

Предмети що викладаються на цикловій:

1. Основи охорони праці

2. Залізничні станції та вузли

3. Системи регулювання рухом на залізничному транспорті

4. Організація руху поїздів

5. Організація вантажної і комерційної роботи

6. Технічна експлуатація залізниць і безпека руху

7. Автоматизовані системи управління на залізничному транспорті

8. Організація пасажирських перевезень

9. Технологія галузі і технічні засоби залізничного транспорту

10. Економіка, організація  і планування виробництва

11. Основи управлінської діяльності

12. Лабораторний практикум з керування рухом

13. Механізація та автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт

Наша циклова комісія

bottom of page