Список рекомендованих до зарахування

(база 9 класів, денна форма навчання)