НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА РОБОТА

Гудима

Віктор Андрійович 

Заступник директора 

з навчальної роботи
Нормативні документи
Положення про організації навчального процесу
Освітньо-професійна програма "Тяговий рухомий склад"
Освітньо-професійна програма "Монтаж, обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті"
Ліцензії та сертифікати
Освітньо-професійна програма "Транспортні технології на залізничному транспорті"
Освітньо-професійна програма "Технічне обслуговування і ремонт пристроїв електропостачання залізниць"
Освітньо-професійна програма "Облік та оподаткування"

© 2016 ЛКТІ ДНУЗТ   Розробка сайту: Gilleraft